Projekt “Decydująca bitwa. Gra przestrzenna
zakłada zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości wśród 200 dzieci wiejskich, włączenie 10 wychowawców świetlic i 30 liderów młodzieżowych we współtworzenie obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej poprzez:
– działania w społecznościach lokalnych,
– upowszechnianie wiedzy na temat wydarzenia poprzez realizację gry tematycznej,
– promocję postaw obywatelskich wśród społeczności projektu.
Grupa realizatorów, po uprzednim przeszkoleniu, przygotuje projekt przestrzennej gry, zostanie on przetestowany przez liderów młodzieżowych na rynku Wieliczki, przy udziale mieszkańców.
Scenariusz gry i akcesoria niezbędne do prowadzenia otrzymają podopieczni 10 grup świetlicowych. Wcześniej wezmą udział w warsztacie wprowadzającym.
W wybranym dniu zaproszą rodziców, dziadków, KGW, inne grupy z którymi współpracują, celem wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu plenerowym upamiętniającym 100 rocznicę “cudu nad Wisłą” .

Wojna polsko-bolszewicka

prezentacja dra Pawła Naleźniaka
(Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie)

pobierz TUTAJ

Decydująca bitwa. Gra przestrzenna

opis gry – pobierz TUTAJ

Decydująca bitwa. Gra planszowa

pobierz TUTAJ

Bitwa warszawska. Jak współcześnie patrzymy na wydarzenie historyczne.

Specjalnie dla uczestników Forum Liderów materiał nagrał dr Marek Lasota, dyrektor Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, były dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Tło historyczne bitwy warszawskiej.

Specjalnie dla uczestników Forum Liderów materiał nagrał dr Paweł Naleźniak, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

Forum Liderów Młodzieżowych

  • fotorelacja z realizacji Forum w 2020 roku.

Projekt realizowany w koalicji ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych “Solny Gwarek”

dzień I

dzień II