iNSTYTU rOZWOJU sPOŁECZNEGO

NON-PROFITOWA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, KTÓREJ GŁÓWNYM CELEM JEST INSPIROWANIE, INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W DUCHU SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ

Zaangażowanie

Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny, Komisja Rodziny Senat RP, Polonia Restituta, Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach, Krakowskie Konferencje Rodzinne

Projekty

Szkolne Inkubatory Porozumienia, Forum Liderów Młodzieżowych, Ambasadorzy Tolerancji, kampania społeczna NO PROMIL – PROBLEM

Współpraca

Przy realizacji swoich celów Instytut Rozwoju Społecznego współpracuje z organizacjami pozarządowymi, inicjatywami i ruchami obywatelskimi oraz instytucjami poblicznymi

realizowaliśmy projekty m. in. dla

strefa czytania