w budowie

 

 

 

 

"Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny"

W poszerzonym składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nt systemu edukacji udział wzięli: wiceminister edukacji, Wojewoda Małopolski, Małopolska Kurator Oświaty, przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rad Rodziców, nauczyciele, uczniów i organizacji pozarządowych.

IRS uczestniczył w debacie - TUTAJ

     
   

"Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości"

Honorowy patronat: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, koordynator merytoryczny: Akademia Ignatianum,
współpraca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski,
miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

IRS uczestniczył w panelu w trakcie konferencji nt rodziny - TUTAJ
     
     

"Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach

Organizator: Narodowy Instytut Wolności
miejsce: Centrum Konferencyjne UOKiK, Warszawa

IRS uczestniczył w panelu: "Funkcja rodziny, Kościoła, szkoły w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach" - TUTAJ

 

Debata przed wyborami na urząd Prezydenta Miasta Krakowa

IRS był współorganizatorem debaty

 

Krakowska Konferencja Rodzinna

IRS był współorganizatorem konferencji

 

2 Krakowska Konferencja Rodzinna

IRS był współorganizatorem konferencji

 

 

Instytut Rozwoju Społecznego współtworzy projekty edukacyjne dla rodziców.

Przykładowe zrealizowane projekty ...