Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny

W poszerzonym składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego nt systemu edukacji udział wzięli: wiceminister edukacji, Wojewoda Małopolski, Małopolska Kurator Oświaty, przedstawiciele Marszałka Województwa Małopolskiego, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Rad Rodziców, nauczyciele, uczniów i organizacji pozarządowych.

IRS uczestniczył w debacie – TUTAJ

Komisja Rodziny
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła podczas posiedzenia we wtorek 13 lutego 2018 r. stanowisko w sprawie „Zintegrowanej polityki młodzieżowej”

W posiedzeniu, któremu przewodniczył zastępca przewodniczącego komisji Antoni Szymański, wzięli udział przedstawiciele kadry Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – m.in. dr Szymon Grzelak oraz współpracujący z Instytutem: ekspert Dorota Żyro, prezes Fundacji „Wychowanie i Profilaktyka” im. Jana Pawła II Albin Wróblewski oraz prezes Instytutu Rozwoju Społecznego Wojciech M. Słonina.

Transmisja z posiedzenia Komisji – TUTAJ

Polonia Restituta

„Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości

Honorowy patronat: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, koordynator merytoryczny: Akademia Ignatianum,
współpraca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski,
miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
IRS uczestniczył w panelu w trakcie konferencji nt rodziny – TUTAJ

Społeczeństwo obywatelskie
oparte na wartościach

Organizator: Narodowy Instytut Wolności
miejsce: Centrum Konferencyjne UOKiK, Warszawa

IRS uczestniczył w panelu: „Funkcja rodziny, Kościoła, szkoły w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach” – TUTAJ

Debata prezydencka

Debata przed wyborami na urząd Prezydenta Miasta Krakowa

IRS był współorganizatorem debaty

Krakowska Konferencja Rodzinna

IRS był współorganizatorem konferencji

Instytut Rozwoju Społecznego współtworzy projekty edukacyjne dla rodziców

Przykładowe zrealizowane projekty …