Studia humanistyczne

Studia humanistyczne to bardzo szerokie pojęcie. Niektórzy zaliczają do nich także zarządzanie, które ma nieco inny charakter. Studia tego typu pozwalają nam rozwijać swoje zainteresowanie. Niektórzy traktują je jako przedłużenie szkoły średniej, inni podchodzą do nich nieco poważniej. Faktem jest, że studia humanistyczne poszerzają horyzonty, nie zawsze są jednak przepustką do konkretnego zawodu. Człowiek uczy się na nich być elastycznym, przystosowywać do zmieniającego się rynku pracy. Poznaje też ludzi, którzy mogą w jakiś sposób wpłynąć na jego przyszłą karierę zawodową. Studia humanistyczne nie muszą oznaczać gorszej pracy i płacy niż w przypadku absolwentów studiów technicznych, z drugiej jednak strony na pewno ciężej jest po nich się „wybić”. Zresztą – studia humanistyczne są bardzo różne, więc trudno je wrzucać do jednego worka. Na absolwentów prawa i filologii obcych zawsze może czekać ciekawa praca. Jeżeli student nie olewa swoich studiów, a i rozwija się poza nimi, ma szansę na naprawdę dobrą pracę. Dla wielu studia humanistyczne są też dużo ciekawsze od tych technicznych. Wszystko zależy od naszych zainteresować, od tego, co lubimy robić i co chcielibyśmy robić w życiu.

Artykuł dzięki: