studia fotograficzne

studia fotograficzne Niektóre z tych programów są również finansowane przez dodatkowe instrumenty dłużne i / lub emisji akcji kapitałowych. Obniżone stawki podatku od dywidend korporacyjnych najprawdopodobniej przesunięcie nacisku z tych metod finansowania, przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności działalnością firmy w toku reinwestycji.

zysk Alokacja

Jako grupa, a przed obecnych warunkach ekonomicznych, publicznie posiadaniu firmy miały stosunek zysku netto (zysk przed opodatkowaniem amortyzacji), które średnio 25% dochodu po odliczeniu podatków dochodu brutto i płatności odsetkowych. Średnio prawie dwie trzecie pozostałego zysku są wykorzystywane do reinwestycji i wymiany aktywów.

Operacje kasyna w niskich stóp jurysdykcje podatkowe gier brutto są łatwiej mógł reinwestować w ich właściwości, a tym samym dalsze zwiększanie przychodów, które ostatecznie skorzystają podstawy opodatkowania. New Jersey jest dobrym przykładem, jak to nakazuje pewne przydziały reinwestycji, jako środek pobudzający przychodów. Inne kraje, takie jak Illinois i Indiana z wyższych efektywnych stawek, istnieje ryzyko zmniejszenia reinwestycji, że może w końcu osłabienie zdolności penetracji kasyn rosnąć popyt na rynku, zwłaszcza w sąsiednich stanów stać się bardziej konkurencyjne. Ponadto, skuteczne zarządzanie może generować wyższe zyski dostępne dla reinwestycji, wynikające zarówno z efektywnych działań i korzystnego kredytu oferty akcji.

Jak przedsiębiorstwo kasyna zdecyduje się przeznaczyć swoje zyski w kasynie jest krytycznym elementem przy ustalaniu jego długoterminowej rentowności i powinna być integralnym elementem początkowej strategii rozwoju. Choć programy przedpłaty krótkoterminowy amortyzacji kredytu / dłużne mogą początkowo wydawać się pożądane, aby szybko wyjdzie spod obowiązku, mogą one również znacznie obniżyć zdolność do reinwestowania / rozwinąć terminowo.
Artykuł dzięki: