studia kryminologia

studia kryminologia

Modernizacja / Expansion

Jak już wcześniej wspomniano, Las Vegas nieustannie stara się odkrywać siebie jako środek do zwiększenia powtarzania wizytację, która sama w sobie tworzy lawinowo wpływać na miejscu, ponieważ każdy musi utrzymać się ze swoim sąsiadem. Dla niektórych programów modernizacji stopnia, które mogą obejmować tworzenie nowego i świeższy wygląd, jest bardzo podobny do polisy ubezpieczeniowej od przychodów poślizgiem i nie muszą odnosić się do jakiejkolwiek przyrostowego wzrostu per se. Nie mylić programów wymiany zużytych wykładzin i gniazda recykling, program modernizacji powinna dążyć do stworzenia nowego emocje temat obiektu pod względem atmosfery, jakość wykończenia, układy i ogólnej Décor.

Rozbudowa istniejącej zdolności jest mniejsza funkcją analizy rynku i więcej funkcji „co siano podczas gdy słońce świeci” na podstawie dogłębnego zrozumienia gęstości Wizytacja sygnatur. Patron Back-UPS do pozycji gier i stołów w restauracji może być zarówno dobre i złe, w zależności od kiedy występują i jak często. Wysoka na pozycji w ciągu dnia średnich wygrana netto nie zawsze są oznaką prosperującego kasyna, ponieważ mogą one również oznaczać utraconą szansę z powodu niewystarczającej liczby gier. Odwrotnie, dodatkowe pozycje nie zawsze będą generować te same średnie.

studia kryminologia

Po początkowej konfiguracji zdolności do nowego obiektu, ważne jest, aby w pełni ocenić wzorców popytu do odpowiednich komponentów dzień-częściowych, które maksymalizują penetrację w okresach szczytu, jednocześnie minimalizując nieefektywność – punkt, w którym koszty związane z dodatkową pojemność zostanie przekroczona przez jego potencjalny zysk netto.

Jedzenie napoje Wyposażenie

W ramach większości miejsc w kasynie, wyposażenie restauracji są „liderami loss”, mające na celu utrzymanie przyciągnięcia patronów kasynie za niskie ceny i wielkiej wartości; jednak mają one zdolność do poszerzenia wyrządzonych zarówno wykorzystywanie kasynie, a jednocześnie stanowiących potencjalne centra zysku.

Artykuł dzięki: